Bestyrelsen og LUU

Bestyrelsen

Sonja Mikkelsen (HK) - Formand
Birgitte Hesselbjerg (HK)
Regitse Rans Nielsen (HK)
Kim Kjær Jørgensen (DE)
Marianne Jager (DI) - næstformand
Helle Jensen Møller (Byrådene i Skanderborg og Odder)
Jens Haugbølle Piihl (Handelsstandsforeningerne i Odder og Skanderborg)
Peder Østergaard (udpeget ved selvsupplering)
Peter Bertholdt (udpeget ved selvsupplering)
Torbjørn Skjernov (medarbejderrepræsentant)
Kim Øls Kristensen (medarbejderrepræsentant)
Robert Ladefoged Laursen (repr. for elev- og kursistrådet)
Anne Nüchel Knudsen (repr. for elev- og kursistrådet)

 

 

 

 

 

Det lokale uddannelsesudvalgs formål (LUU)

”Skolerne og de faglige udvalg skal samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg om at skabe praktikpladser i nødvendigt omfang.

Skolerne fastlægger i samarbejde med de lokale uddannelsesudvalg det nærmere indhold i undervisningen og fremkommer med forslag til fornyelse af uddannelsesreglerne”

(Uddrag fra Undervisningsministeriets hjemmeside).

Medlemmer af LUU

Det lokale uddannelsesudvalg består af (udpeget af):

Marianne Jager, Formand (DI)
Kristian Sørensen (HK)
Anette Elsborg (HK)
Lars-Peter Jensen (selvsuppl.)
Mette Dyhl Prola (selvsuppl.)
Karsten Geertsen (sparringspartner)
Anja Basse (sparringpartner)
Pia Agerbæk Marlo (sparringspartner)
Maria Winther Busk (underviser, praktikservice)
Else Krog (uddannelsesleder EUD/EUX Business)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Vi anvender cookies for at forbedre brugeroplevelsen

Læs mere om cookies