logo

EUD / EUX Business

Handels-gymnasium

Hf- uddannelser

AVU
FVU
Ordblinde

Teknisk Gymnasium

Om os

Elevdemokrati

- kom og vær med

Vi synes, det er vigtigt at høre din mening og give dig et forum til at stille kritiske spørgsmål og komme med nye forslag til skolen. Det har du muligheden for i elevrådet. Det fungerer som elevernes og kursisternes fælles talerør over for skolens bestyrelse, ledelse og lærere.

Rådet består af elever og kursister fra vores forskellige uddannelsesretninger, der alle vil gøre en forskel og forbedre både studiemiljøet og skolen som helhed. Medlemmerne elsker at debattere og er ikke bange for at tage ansvar. Hvis de ikke allerede er det, bliver de gode til at planlægge, koordinere og tage aktiv del i de arrangementer, som rådet står for. Der er møde ca. en gang om måneden.

Elevrådet arbejder selvstændigt og har en underviser tilknyttet som koordinator. Det er repræsenteret med to medlem i bestyrelsen og har derigennem mulighed for at fremføre synspunkter og ønsker over for den øverste ledelse.

Der er valg til rådet i begyndelsen af hvert skoleår, og du kan stille op på lige fod med alle andre. Hver årgang udpeger nemlig en repræsentant og en suppleant til at varetage de fælles interesser.