logo

EUD / EUX Business

Handels-gymnasium

Hf- uddannelser

AVU
FVU
Ordblinde

Teknisk Gymnasium

Nyheder

Master Class beviser

22. februar fik mange af vores 3. g elever og 5 elever fra 2. g overrakt deres diplomer for deltagelse i Master Class i henholdsvis fagene dansk, spansk, engelsk og matematik.

Eleverne har i januar/februar deltaget i 10 timers undervisning  efter skoletid fordelt over 4 – 5 gange og har modtaget undervisning i emner, der rækker ud over det almindelige pensum.

Rigtig godt gået og tillykke med diplomet til dem.

P1000803