logo

EUD / EUX Business

Handels-gymnasium

Hf- uddannelser

AVU
FVU
Ordblinde

Teknisk Gymnasium

Nyheder

Landets laveste fraværsprocenter

SCU i Skanderborg har et af landets laveste fraværs procenter på voksenuddannelser (AVU).

I disse dage er der stort fokus på et massivt frafald på den almene voksenuddannelse landet over. Ifølge KL plages voksenuddannelserne på landsplan af massivt fravær, hvor de ca. 14.000 kursister gennemsnitligt bliver væk hver tredje dag.

Det er tankevækkende, da det i høj grad er unge voksne, som har brug for at få en uddannelse og komme videre i deres liv. AVU uddannelsen er netop sammensat med det formål at styrke unges og voksnes muligheder for at komme videre i uddannelse eller arbejde.

Tallene fremgår af en rapport, som konsulentfirmaet Deloitte har udarbejdet for Rådet for Ungdomsuddannelser (RUU), der rådgiver Undervisningsministeriet om ungdomsuddannelser. Det er voksenuddannelsescentre, der udbyder AVU og af rapporten fremgår det, at fraværsprocenten varierer fra 22 procent og helt op til 64 procent for en af institutionerne. 

Indsats på lav fraværsprocent og studiemiljø på SCU
”Jeg er glad for, at vi trækker i den anden retning på voksenuddannelser på SCU. De seneste tal viser, at vores fraværsprocent på AVU er 18,34 procent i gennemsnit”, udtaler direktør Rikke Christoffersen fra SCU.

Studievejleder Karen Porse supplerer: ”Vi arbejder bevidst med fravær. Vores fraværsinspektor er på ugebasis forbi i klasserne og viser således oprigtig interesse for vores kursister, som dermed føler sig set. Hun tager samtaler med de kursister, hvor fraværet er for højt og laver aftaler samt følger løbende op på de kursister, der har problemer med fravær”.

Næste AVU basishold på SCU starter marts måned 2017
SCU udbyder AVU med niveauer, som svarer til 9. og 10. klasse til alle unge voksne, der har afsluttet folkeskolen på et tidligere klassetrin eller mangler afgangsprøver i et eller flere fag. Herved kan de søge ind på erhvervsuddannelserne eller fortsætte videre på en gymnasial ungdomsuddannelse.

Uddannelsen udbydes i Skanderborg, hvor næste basishold starter medio marts 2017.

Vil du med på holdet, eller kender du en, der kan have glæde af et forløb på AVU, så læs mere her.