Gymnasiet HHX

Vi byder dig velkommen til et gymnasium, der ruster dig til de videregående uddannelser, og som sikrer dig de kompetencer, det moderne erhvervsliv efterspørger.

 

Har du fundet dit gymnasium? Der hvor du kan dyrke og styrke de fag, der netop matcher dine interesser? Gymnasiet HHX er for mange det perfekte springbræt til en videregående uddannelse og senere karriere i erhvervslivet - enten herhjemme eller i udlandet. I løbet af den 3-årige uddannelse kvalificeres du til et liv med  økonomi, marketing, handel, eksport, kommunikation og meget mere. Uddannelsens store faglighed kombineret med en direkte kontakt til erhvervslivet skaber et godt samspil, hvor du lærer at omsætte teori til praksis.

På HHX er der gode muligheder for at opleve verden og møde andre kulturer via vores internationaliseringsprogram. 

Opbygning

 

 

 

 

Find ud af, hvilke muligheder du har og får med en HHX-uddannelse på SCU

ADGANGSKORTET  

 

 

Studieretninger

Efter grundforløbet begynder du på studieretningsforløbet.

Dermed får du mulighed for allerede i gymnasiet af målrette din karriere. Uanset hvilken studieretning, du vælger, er du sikret et højt fagligt fundament.  Du vælger studieretning i løbet af grundforløbet.

Klik og læs mere om de enkelte studieretninger til højre

Økonomi

Økonomi

Er du god til tal og til at tænke logisk? Så er den økonomisk orienterede studieretning måske noget for dig. Her får du en bred viden om, hvordan offentlige og private virksomheder træffer økonomiske beslutninger. Du lærer også, hvordan man udarbejder økonomiske strategier med udgangspunkt i analyser af virksomheder og samfundsforhold.

Den økonomisk orienterede studieretning ruster dig til en fremtid inden for den finansielle sektor, f.eks. som revisor eller ejendomsmægler. Studieretningen er et godt udgangspunkt, hvis du gerne vil studere økonomi, matematik eller statskundskab.

Studieretningsfag:

 • Virksomhedsøkonomi A
 • International økonomi A

 

Læs mere her - download 

Marketing

Marketing

Interesserer du dig for virksomheders økonomi og strategi? På den marketingorienterede studieretning lærer du både om markedsføring og økonomistyring. Studieretningen giver dig en bred viden om, hvordan en virksomhed bygges op fra bunden med strategi, forretningsplan og markedsføring.

Den marketingorienterede studieretning forbereder dig på en fremtid inden for marketing, jura eller økonomi og er et godt udgangspunkt, hvis du senere ønsker at studere økonomi, strategi eller ledelse.

Studieretningsfag

 • Virksomhedsøkonomi A
 • Afsætning A

 

Læs mere her - download

Global økonomi

Global økonomi

Studieretningen i Global Økonomi giver dig en bred viden om, hvordan man får succes som en dansk virksomhed på det internationale marked. Undervisningen giver dig indblik i samspillet mellem den danske og den globale økonomi, og du kommer til at arbejde med økonomiske teorier på et højt niveau.

Global Økonomi er studieretningen for dig, der interesserer dig for marketing, reklame og salg, og som samtidig gerne vil vide mere om samfundet omkring dig. Denne studieretning forbereder dig på en fremtid inden for det offentlige eller inden for marketing, og den er et godt udgangspunkt for senere at studere samfundsøkonomi, international handel, økonomi eller global marketing.

Studieretningsfag

 • International økonomi A
 • Afsætning A

 

Læs mere her - download Marketing & Innovation

Marketing & Innovation

Marketing og innovation er studieretningen for dig, der er idérig og nytænkende. Måske har du planer om at starte din egen virksomhed, eller måske er du allerede godt i gang. På studieretningen for marketing og innovation lærer du at omsætte gode idéer til forretningsudvikling, og du får et grundigt indblik i salg, formidling, økonomi, strategi og ledelse.

Drømmer du om en fremtid inden for marketing, økonomi, kommunikation eller jura - eller brænder du for at blive iværksætter med din egen virksomhed - så er marketing og innovation studieretningen for dig.

Studieretningsfag

 • Afsætning A
 • Innovation B

 

Læs mere her - download

Global marketing

Global marketing

Interesserer du dig for kommunikation, sprog, kulturmøder, levevilkår og samhandel i en globaliseret verden? Så er studieretningen inden for global marketing et godt valg for dig. På denne studieretning får du indsigt i afsætningsstrategier og teorier, og du træner dit fremmedsprog og din viden om især det tysktalende område.

Har du planer om at studere videre på en samfundsfaglig eller en sproglig uddannelse, eller drømmer du om en karriere i udlandet eller hos en global virksomhed eller organisation, er global marketing et godt udgangspunkt.

Studieretningsfag

 • Afsætning A
 • Tysk A

 

Læs mere her - download 

International kommunikation

International kommunikation

Brænder du for sprog, og vil du samtidig gerne tilegne dig en økonomisk viden? Så er denne studieretning oplagt for dig, da den indeholder hele tre fremmedsprog i kombination med økonomi, afsætning og markedsføring.

Gennem fagene får du indsigt i afsætningsstrategier og teorier. Du får indsigt i lande og kulturer over hele kloden, og sammen med de økonomiske fag bliver du godt klædt på til en karriere eller til videre uddannelse inden for sprog, kommunikation og marketing. Studieretningen er ideel til dig, der drømmer om et arbejde i udlandet eller et job som eksportsælger eller tolk.

Studieretningsfag

 • Tysk A
 • Spansk A

 

Læs mere her - download

Marketing & sport

Marketing & Sport

Brænder du for sport, og er du måske selv aktiv sportsudøver? Kombinationen af uddannelse og sport giver dig eftertragtede kompetencer som udholdenhed, selvdisciplin, samarbejdsevner og evnen til at fungere optimalt under pres. 

På sigt drømmer du måske om at komme til at læse sportsmanagement, fysioterapeut – eller måske Markedsføringsøkonom for eliteidrætsudøvere. Mulighederne er mange.

Lidt om studieretningen

Studieretningen inden for sport og marketing giver dig mulighed for at arbejde med projekter og eksempler fra sportsverdenen, og selv om der ikke er krav om særlige forudsætninger, får du størst udbytte af undervisningen, hvis du selv er aktiv sportsudøver.

I undervisningen vil vi inddrage eksempler fra sportsverdenen, eksempelvis via virksomhedsbesøg på Puma, i Parken  mv.

På denne studieretning er det primære fokus rettet mod private virksomheder og deres handlemuligheder og strategiske udviklingsmuligheder. Uddannelsen har endvidere fokus på nye trends samt på at tænke kreativt og fremtidsorienteret og er ideel for dig, der måske drømmer om en fremtid inden for eventplanlægning, marketing – eller måske som fysioterapeut?

Studieretningsfag

 • Virksomhedsøkonomi A
 • Afsætning A

Læs mere her - download

Obligatoriske fag

I løbet af din uddannelse skal du både have obligatoriske fag og valgfag. Nogle af de obligatoriske fag kan også være studieretningsfag.

Her kan du se, hvilket niveau du som minimum skal have de obligatoriske fag på:

Almene fag
Dansk A
Matematik B/C
Historie B
Samfundsfag C

Profilfag
Erhvervsjura C
Informatik C
Afsætning B
International økonomi B
Virksomhedsøkonomi B

Sprogfag
Engelsk A
Tysk B eller Spansk A

Tysk A og Spansk A, hvis studieretning med 3 sprog 

 

Valgfag

Sideløbende med din studieretning har du også mulighed for at følge spændende valgfag på flere niveauer. Det er din studieretning og dit 2. fremmedsprog, der afgør, hvor mange valgfag du kan følge og på hvilket niveau.

A-niveau

Matematik

I matematik A arbejder du med en række fundamentale matematiske tankegange, begreber og metoder, og du lærer at bruge relevante matematiske hjælpemidler.

Matematik bygger på abstraktion og logisk tænkning, og du præsenteres for en række metoder til modellering og problembehandling inden for matematikkens verden, dog primært inden for samfundsvidenskabelige og økonomiske fagområder.

Afsætning

Handler om at analysere og forstå virksomheders muligheder for at markedsføre og afsætte produkter, som passer til efterspørgslen på tværs af forskellige demografiske og kulturelle markedsforhold. Du lærer om markedsstrategier, købsadfærd, markedsanalyse, målgrupper, afsætnings- og markedskommunikation.  

Tysk

I tysk fortsættersprog A lærer du både at udtrykke dig mundtligt og skriftligt på tysk standardsprog. Samtidig får du et bredt kendskab til tyske kultur- og samfundsforhold.

Du får bl.a. undervisning i tysk grammatik, og opnår et varieret ordforråd der gør, at du kan diskutere ukendte og kendte emner på tysk.

International økonomi

På international økonomi arbejdes der med den samfundsøkonomiske udvikling set i både et nationalt og globalt perspektiv. Du kommer til at arbejde med økonomiske teorier og metoder, handels- og udviklingsteorier og det internationale, økonomiske samarbejde. Faget giver dig indsigt i international handel, økonomiske vækststrategier m.m.

Virksomhedsøkonomi A

Du kommer til at beskæftige dig med en virksomheds økonomiske beslutninger og adfærd i samspillet med omverdenen.  Du lærer, hvordan virksomheder kan styre deres økonomi og anvende strategiske værktøjer for skabe vækst og konkurrencedygtighed. Du kommer til at arbejde med økonomiske modeller, budgetter og regnskaber i en virksomhed

B-niveau

Erhvervsjura

Du får indblik i de juridiske regler, der gælder i et retssamfund, og hvordan de på én gang skaber muligheder og sætter rammer for virksomheder og forbrugere.  Du lærer om bl.a. indgåelse af kontrakter, køb og salg af varer og erstatningsansvar

Innovation

Du lærer at arbejde kreativt med idéudvikling til værdiskabelse og udvikler produkter, der passer til tidens trends, den teknologiske udvikling og kundernes behov. Du lærer at udarbejde en forretningsplan.  Du arbejder med aspekter omkring opstart af virksomhed.

C-niveau

Innovation

Du lærer at arbejde kreativt med idéudvikling til værdiskabelse og udvikler produkter, der passer til tidens trends, den teknologiske udvikling og kundernes behov. Du lærer at udarbejde en forretningsplan.  Du arbejder med aspekter omkring opstart af virksomhed.

Psykologi

Du får et godt i indblik i menneskets udvikling, og hvordan vi som personer tænker, føler og handler i forskellige situationer.  Du lærer også, hvordan faktorer som arv, miljø, kultur og historie kan påvirke på vores adfærd.

Markedskommunikation

Du lærer, hvordan en virksomhed kommunikerer på en professionel og effektfuld måde med omverdenen i forhold til strategi, målgruppe og kunder.  Med den rette kommunikation, markedsføring og strategi kan virksomheden profilere sig. Du arbejder med analyser og reklamer i forhold til forskellige medier og målgrupper.

Finansiering

Du får du et godt indblik i finansmarkeder og vigtige økonomiske sammenhænge. Du lærer at vurdere mulighederne for kapitalfremskaffelse samt fordelene ved forskellige investeringsformer både som privatperson og som virksomhed. Du lærer om obligationer, aktiehandel, låneoptagelse, renter m.v.

Kulturforståelse

Her bliver du klog på verden og dens mange kulturer.  Alle indgår i kulturelle relationer og du får redskaber til at møde og forstå andre kulturer.   Du udvikler din viden og forståelse for kulturelle forandringer samt fremmer dine muligheder forbedre at kunne begå dig i en verden præget af kulturel mangfoldighed.

Idræt

Valgfaget Idræt C tager udgangspunkt i praksis. Om det er fodbold, dans, svømning eller en hvilken som helst anden idrætsaktivitet, der tages udgangspunkt i, så vil udgangspunktet for faget altid være kroppen i bevægelse.

Gennem fysisk aktivitet, træning af idrætslige færdigheder og inddragelse af teori giver faget dels indsigt i den fysiske aktivitets betydning for sundheden, dels forståelse for idrættens kulturelle værdier.

Mediefag

Du arbejder både teoretisk, analytisk og praktisk med medier som film og tv. Du lærer om centrale genrer, programtyper og de grundlæggende træk ved henholdsvis fakta og fiktion samt de økonomiske perspektiver i film- og tv-industrien.  Du udarbejder din egen film.

Optagelse hvis du kommer direkte fra folkeskolen

Hvilke adgangskrav er der?
For at blive optaget på HHX skal du som udgangspunkt have gennemført 9. klasses afgangseksamen. Samtidig skal din UU-vejleder vurdere, at du er uddannelsesparat, dvs. at du har de faglige, sociale og personlige kompetencer, der skal til for at gennemføre en gymnasial uddannelse.

Hvordan søger jeg?
Det gør du elektronisk via optagelse.dk. Det sker i samarbejde med din UU-vejleder.

Hvornår er ansøgningsfristen?
Vi skal have din ansøgning senest d. 1. marts

Hvornår får jeg at vide, om jeg er optaget?
Du hører fra os i løbet af april.

Hvornår er første skoledag?
Den ligger midt i august.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål ifm. din optagelse, er du velkommen til at kontakte vores studievejleder for HHX. Kontaktinformationen finder du længere nede på siden.

Du kan læse mere om information til nye elever her.

Optagelse hvis du ikke kommer direkte fra folkeskolen

Hvilke adgangskrav er der?
For at blive optaget på HHX skal du som udgangspunkt have gennemført 9. klasses afgangseksamen. Samtidig skal vi her på skolen vurdere, at du er uddannelsesparat, dvs. at du har de faglige, sociale og personlige kompetencer, der skal til for at gennemføre en gymnasial uddannelse. Læs mere om individuel kompetencevurdering her.

Hvordan søger jeg?
Det gør du ved at udfylde en ansøgning om optagelse på HHX, som du kommer til ved at klikke her. Når du har udfyldt den, kan du sende den til os pr. brev eller maile den til info@scu-campus.dk. Du er også velkommen til selv at komme forbi og aflevere den. Husk at vedlægge dit eksamensbevis.

Hvornår er ansøgningsfristen?
Vi skal have din ansøgning senest d. 15. marts

Hvornår får jeg at vide, om jeg er optaget?
Du hører fra os i løbet af april.

Hvornår er første skoledag?
Den ligger midt i august.

Kontakt
Hvis du har spørgsmål ifm. din optagelse, er du velkommen til at kontakte vores studievejleder for HHX. Kontaktinformationen finder du længere nede på siden.

Du kan læse mere om information til nye elever her.

Brug for vejledning?

 

Anne Skaarup

Studievejleder HHX

 

kd.supmac-ucs@post @sa 6706post @ 8303

Malene Baune Jakobsen

Studievejleder HHX

 

kd.supmac-ucs@post @abm 860post @6 8303
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Vi anvender cookies for at forbedre brugeroplevelsen

Læs mere om cookies